Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě

Ústav nabízí studium uměleckého oboru Audiovizuální tvorba, zahrnujícího výuku rozhlasových a televizních žánrů, scenáristiky, kamerové tvorby, střihové skladby, zvukové tvorby, animace, ale i předmětů zaměřených na digitální restaurování audiovizuálního dědictví, produkci, masovou komunikaci aj. Pozornost patří také interpretačním literárním seminářům.

Ústav se věnuje také popularizační činnosti – každoročně organizuje mezinárodní festival studentských filmů Opavský páv, vyráběl série vzdělávacích dokumentů Sami proti zlu, Dějiny na vlastní kůži a dějiny na vlastní kůži II pro portál Moderní dějiny.cz, na vzdělávacích filmech či propagačních videích spolupracuje se Slezským zemským muzeem v Opavě, diskusním fórem Meltingpot, festivaly Colours od Ostrava a Czech music Crrossroads, Festivlem v ulicích, spolkem Fiducia, okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Národním památkovým ústavem či Komorní scénou Aréna.

Více na www.slu.cz/fpf/czwww.audiovizualnitvorba.cz

Facebook: www.facebook.com/avtopava/

YouTube: www.youtube.com/channel/UC7kcg9_CvlVjUGP9yrW4Big

 

FIBA Europe cup v Opavě!

Pozvánka na první utkání sezóny 2021/2022

O klubu

Klub se sedmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.