16. 02. 2023

"Kauza Šiřina" očima ČABR (doplněno)

Jak uvedl server NBL.Basketball, vydala Česká asociace basketbalových rozhodčích stanovisko k vyloučení opavského kapitána Jakuba Šiřiny v Ostravě. Stanovisko ČABR přinášíme v plném a nezměněném znění.

"Popis herní situace a rozhodnutí rozhodčích na hřišti:

Při nájezdu hráče Ostravy Mathona do koše způsobí hráč Opavy Šiřina nedovolený kontakt na ruku střelce. Rozhodčí na pozici předního rozhodčího odpíská faul, který ihned navýší na nesportovní chybu. Toto rozhodnutí je až do nejbližšího živého míče (znovuzahájení hry) přezkoumatelné na IRS jak na základě uvážení rozhodčích, tak na žádost trenéra v rámci trenérské výzvy.

Po zapískání hráč Šiřina verbálně a neverbálně protestuje proti rozhodnutí rozhodčích. Za toto chování je hráči současně udělena technická chyba rozhodčími na pozici předního rozhodčího a na pozici zadního rozhodčího. Jedná se o udělení jedné technické chyby. Hráč Šiřina v protestech pokračuje i nadále a je mu udělena druhá technická chyba.

Rozhodčí situaci prvního faulu v rámci stanoveného postupu správně přezkoumají na Instant Replay System (video). Na základě přezkoumání na IRS je původní rozhodnutí správně zmírněno na normální osobní chybu. Hráč Šiřina je na základě dvou udělených technických chyb diskvalifikován do konce utkání.

Analýza řešení situace:

Rozhodčí jsou metodicky vedeni k tomu, aby v případě nejasných situací na hranici osobní a nesportovní chyby postupovali tak, že nejprve zapískají normální osobní chybu. Následovat by měla porada s dalšími rozhodčími, a pokud to rozhodčí vyhodnotí jako potřebné, tak přezkoumání na IRS. Poté by měl být faul případně zpřísněn na nesportovní chybu. V utkáních ale nelze vyloučit ani situaci, kdy dojde k opačnému postupu, tedy nejprve k odpískání nesportovní chyby a po přezkoumání k jejímu zmírnění na normální osobní chybu, což je plně v souladu s pravidly.

Přestože je možné pochopit, že primární rozhodnutí vyvolá v hráči Šiřinovi negativní emoce, hráči nemohou nadměrně protestovat na základě přesvědčení, že rozhodnutí rozhodčích není správné (zejména když je možné dané rozhodnutí přezkoumat) a rozhodčí jsou povinni takové chování podle pravidel penalizovat. První technická chyba byla udělena správně.

Nicméně s ohledem na to, že hráči Šiřinovi již byla udělena 1 nesportovní chyba a 1 technická chyba, je automaticky považován za vyloučeného hráče a v tomto okamžiku není třeba udělovat další trest(y) (technická chyba, diskvalifikující chyba a tak dále). V tomto případě a v tomto okamžiku se jednalo o nesprávně udělenou druhou technickou chybu. Toto chování je povinností rozhodčích zapsat do zápisu bez dalších trestů v daném utkání.

Pokud po přezkoumání na IRS je první faulu zmírněn na normální osobní chybu, pak hráč Šiřina již není vyloučeným hráčem. Pokud jeho chování, následující po udělení první technické chyby splnilo podmínky pro udělení dalších trestů, je v kompetenci rozhodčích tresty udělit nyní (technická chyba, diskvalifikující chyba a tak dále).

Udělení druhé technické chyby neproběhlo ve správném okamžiku. Pokud by nebyla nesportovní chyba zmírněna na normální osobní chybu, musela by být tato technická chyba bez náhrady odvolána. Nicméně pokračující nesportovní chování hráče Šiřiny splnilo kritéria pro udělení druhé technické chyby po zmírnění prvního faulu na normální osobní chybu." 
 

Tolik stanovisko ČABR. Kdo zápas viděl, může si na základě toho udělat závěr sám. Co o tom (ne)řekl samotný Jakub Šiřina, to si můžete přečíst zde.

O klubu

Klub se sedmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.