26. 04. 2023

Brno žádá opakování pondělního zápasu

Domácí tým po konci prohraného utkání podal protest kvůli uznanému koši Opavy z poloviny třetí čtvrtiny

Nejprve popis situace (žlutá barva značí Opavu):

Ve třetí čtvrtině v čase 6:39 a s časem 0,5 sekundy na hodinách hodu na koš střílí žlutý hráč číslo 21. Během letu míče zazní signál limitu na střelbu. Míč v čase 6:37 doskočí žlutý hráč 14 a ihned dává koš. Rozhodčí si nejsou jistí, zda se míč při střele žlutého hráče 21 dotkl nebo nedotkl obroučky, a proto přeruší v čase 6:34 hru a po poradě rozhodnou, že se míč obroučky nedotkl a koš z důvodu přestupku limitu na střelbu zruší. Trenér žlutého družstva žádá Head Coach Challenge. Rozhodčí žádost akceptují. Při přezkoumání na videu zaregistrují kontakt míče s obroučkou po střele žlutého hráče 21, přestupek 24 sekund zruší a koš žlutého hráče 14 uznají.

Brněnský klub v protestu argumentoval tím, že koš platit neměl, neboť se na situaci trenérská výzva Opavy vztahovat neměla a žádal opakování utkání.

Podle předsedy České asociace basketbalových rozhodčích (ČABR) Roberta Vyklického mohou rozhodčí použít zařízení IRS v posledních dvou minutách zápasu k tomu, aby určili, zda byla úspěšná střela na koš hozena před tím, nebo poté, co zazněl signál hodin hodu na koš. Trenér může požádat o přezkoumání této situace v rámci Head Coach Challenge kdykoli během utkání. 

V této situaci nicméně nedošlo ke sporu o to, zda bylo hozeno před nebo po limitu hodu na koš, ale ke sporu o to, zda se míč dotkl obroučky při první střele (a mělo tedy po doskoku začít nové období 14 sekund), nebo nedotkl obroučky při první střele (a hra měla být přerušena pro přestupek žlutého družstva v okamžiku doskoku míče žlutým hráčem 14).

A stanovisko předsedy ČABR Roberta Vyklického:

"Žlutý trenér měl být při žádosti o trenérskou výzvu upozorněn na to, že není možné přezkoumat případný dotyk s obroučkou a tedy že žádost o Head Coach Challenge není smysluplná. Pokud by i přesto trval na přezkoumání na základě výše uvedené odrážky pravidla o IRS, rozhodčí musí toto přezkoumání provést, nicméně případný dotyk s obroučkou, který na videu v takovém případě zaznamená, nemůže být brán v potaz a rozhodnutí rozhodčích na hřišti zůstane v platnosti.  

Jestliže rozhodčí na hřišti rozhodli, že se jedná o přestupek 24 sekund žlutého družstva, je možné použít IRS na základě rozhodnutí rozhodčích k tomu, aby opravili hodiny hry (nastaven má být čas okamžiku, kdy žlutý hráč 14 doskočí míč a tím dojde k přestupku, v tomto případě 6:37). Pokud rozhodčí na hřišti rozhodnou, že se míč dotkl obroučky a nejedná se o přestupek 24 vteřin žlutého družstva, hra bude po přerušení pokračovat od času zastavení, tedy 6:34.

Rozhodčí v tomto případě nedostatečně komunikovali situaci s trenérem, který žádal Head Coach Challenge, a zároveň dostatečně nevyjasnili důvod, pro který byla výzva udělena. Zároveň se dopustili chybného použití zařízení IRS, když změnili svoje rozhodnutí na základě zjištění, které nemůže být předmětem zkoumání na IRS," vysvětluje Robert Vyklický.

"Rozhodčí na základě původního verdiktu, že koš neplatí, měli své rozhodnutí potvrdit a koš neuznat. Nestalo se tak, jde proto o pochybení rozhodčích. Zároveň je ale nutné poznamenat, že chybný byl rovněž původní verdikt sudích. Ze záběrů, které jsou k dispozici, je prokazatelné, že míč se obruče při střele Radovana Kouřila dotkl. Vzhledem k reakční době rozhodnutí a dohrávání celé situace je tak zřejmé, že následný koš měl být uznán. Protest klubu Basket Brno o opakování utkání se tak vzhledem k výše uvedenému a i faktu, že chyba nepřišla v koncovce utkání, nýbrž v první polovině třetí čtvrtiny, zamítá. Vzhledem k zásadnímu pochybení sudích je nutné z incidentu vyvodit důsledky. O nich budeme oba kluby informovat," uvedl k protestu sportovní ředitel Kooperativa NBL a předseda Asociace ligových klubů (ALK) Tomáš Kotrč. Proti rozhodnutí se lze odvolat k vrchnímu řediteli NBL. Odvolání se řídí článkem 41 SŘB.

ČABR nakonec potrestala celou trojici rozhodčích (Baloun, Kučírek, Jeřáb) za toto chybné řešení situace odebráním delegace na příští utkání Kooperativa NBL.

Tolik tedy fakta o protestu Brna.

O klubu

Klub se sedmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.