• BK Opava
  • Novinky
  • Rezervace míst na rozhodující semifinálové utkání

  14. 05. 2021

Rezervace míst na rozhodující semifinálové utkání

Pondělní rozhodující utkání s Kolínem budou moci na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví navštívit v omezeném počtu dlouhodobí partneři klubu a držitelé permanentek.

Pro utkání byly stanoveny závazné hygienicko-protiepidemické podmínky. Na všechna utkání může být využito 10 % kapacity hlediště pro sedící diváky, maximální počet osob v hledišti je stanoven na 300. S ohledem na kapacitu naší haly, která je 3006 míst, můžeme využít tento maximální počet.

Vzhledem k většímu počtu vydaných permanentek, než je povolená kapacita diváků v hledišti, bude zhlédnutí zápasu umožněno pouze předem nahlášeným držitelům permanentek. Nahlášení se provádí e-mailem na adrese vstupenky@bkopava.cz, je potřeba uvést, jméno a příjmení, sektor, řadu a místo permanentky.

Rezervace míst bude možná do pondělí 17.5.2021, 10:00. Všechny rezervace do povolené kapacity budou zpětně potvrzeny, po naplnění kapacity budou rozesílány e-maily o zamítnutí rezervace.

Vstup na utkání bude hlavním vchodem, otevřeno bude hodinu před zápasem.

Každý fanoušek si donese vytištěný a vyplněný selfreporting formulář, bude mu změřena teplota a musí splnit níže uvedené podmínky. 

Pro sezení bohužel nemůžeme garantovat zakoupená místa dle permanentek, při sezení budou využity pouze sudé řady a mezi osobami (pokud nejsou členy jedné domácnosti) bude rozestup minimálně jednoho sedadla.

Podmínky pro diváky v hledišti jsou:

Ukládá se povinnost všem osobám přítomným v době konání sportovní akce v areálu sportovní haly potvrdit před vstupem do sportovní haly nepřítomnost klinických známek infekčního onemocnění prostřednictvím selfreporting formuláře.

Osoby se dále prokážou před vstupem na stadion jedním z těchto potvrzení:

  • negativním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 ne starším 48hod.

  • negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ne starším 48 hod.

  • doloží certifikát MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

  • doloží doklad (lékařskou zprávu) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření MZ, a že od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

Organizátor zajistí vstupní filtr do areálu sportovní haly (změření teploty, sběr selfreporting formuláře, kontrola požadovaných dokladů) u všech osob, které vstupují do areálu sportovní haly. Osobě, která nevyplní selfreporting formulář, nebo které je naměřena teplota vyšší než 37,5 °C nebude vstup umožněn.

Organizátor nebo klub zajistí nošení prostředků k ochraně dýchacích cest v areálu sportovní haly. K ochraně dýchacích cest bude u všech osob přítomných v době konání sportovní akce použit respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tato povinnost se nevztahuje na hráče, rozhodčí a trenéry v průběhu utkání nebo tréninku a v době použití sprch.

O klubu

Klub se sedmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.